Sinds 1-1-2018 is dit het schrikbarend aantal kinderen wat slachtoffer is geworden van verstoten ouders.

Als we er niets tegen doen zullen er dit jaar nog eens 1327 kinderen de dupe worden van ouderverstoting, dat zijn gemiddeld 2 kinderen per uur!

Komt de Stichting (H)erken Ouderverstoting (HOVS) voort uit het platform Herken Ouderverstoting? Ja, dat klopt. En daar houdt de vergelijking ook direct op. Het initiatief voor de stichting is daar ontstaan, bij een aantal mensen die met anderen, inmiddels het bestuur vormen.

De stichting HOVS is er namelijk voor alle ouders die zich op allerlei platforms in de social media over ouderverstoting hebben georganiseerd. En die zich niet konden vinden in 1 platform alleen, omdat ze zich soms ergerden aan de ongenuanceerdheid, de hardheid van de discussies op facebook. Of aan het gelijk moeten hebben omdat je onrecht is aangedaan. Als stichting spelen we het spel hard maar zuiver. Bestuursleden doen hun werk onbezoldigd en kunnen allemaal een Verklaring omtrent Gedrag overhandigen. Hetzelfde karakter ademt ook de facebookpagina van de stichting uit.

Waarom we dan een stichting zijn geworden? Zodat we namens al die ouders (en dus niet namens elke individuele ouder of namens maar 1 platform) het gesprek aan kunnen gaan met instanties. Om zo namens jullie het fenomeen Ouderverstoting bespreekbaar maken, de kennis erover kunnen vergroten vanuit het zicht punt van de ervaringsdeskundige ouder, maar zonder de (vaak terechte) boosheid. Die boosheid vertroebelt soms de kans op samenwerking. De kans op verandering.

We willen ons baseren op feiten. We willen kunnen onderbouwen waarom er veranderingen noodzakelijk zijn. En daarom is het einddoel van de stichting: pas stoppen als OVS uitgebannen is.

Niet omdat we claimen alles te weten over OVS wat er bestaat, maar omdat we elke dag leren, elke dag bovenop de ontwikkelingen zitten en zo instanties kunnen wijzen op hun verantwoordelijkheid als het gaat om het wel en wee van onze kinderen.

Met vriendelijke groeten.

Bestuur Stichting HOVS

www.stichtinghovs.nl