Sinds 1-1-2018 is dit het schrikbarend aantal kinderen wat slachtoffer is geworden van verstoten ouders.

Als we er niets tegen doen zullen er dit jaar nog eens 1327 kinderen de dupe worden van ouderverstoting, dat zijn gemiddeld 2 kinderen per uur!

Reactie Stichting (H)erken Ouderverstoting op afwijzen onderzoek door Inspectie Gezondheidszorg
& Jeugd naar JBB


Etten-Leur, 26 oktober 2018


De Stichting HOVS is teleurgesteld in het besluit van de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd dat er
geen onderzoek gedaan gaat worden naar de misstanden bij JBB. En vindt het besluit eerlijk gezegd
onbegrijpelijk. Het zwartboek toont wat ons betreft nadrukkelijk aan dat er structurele problemen
zijn bij deze GI. Problemen die door steeds meer betrokkenen worden onderschreven. Na publicatie
is het aantal dossiers wat bij de Stichting is binnen gekomen gegroeid naar bijna 100.
Daarnaast zijn wij verbaasd dat de Inspectie ons niet heeft benaderd met vragen of om nadere
toelichting te geven over het zwartboek en de vele misstanden te onderbouwen. En dat wij nu via de
media dit besluit van de Inspectie moeten vernemen vinden wij tekenend voor de handelswijze van
de Inspectie in de Jeugdzorg en de controle daarop. Wij zijn dan ook benieuwd op welke gronden en
op basis van welke andere bronnen de Inspectie tot dit besluit is gekomen. Ook beroept de Inspectie
zich op de resultaten van het Keurmerkinstituut bij de jaarlijkse audit. Niet is bekend in hoeverre de
klachten zoals die zijn aangedragen in het zwartboek zijn meegenomen door het Keurmerkinstituut
en in hoeverre JBB hierop getoetst is. De inspectie stelt zelfs het rapport van het Keurmerkinstituut
nog niet te hebben ontvangen en baseert zich op een mondelinge terugkoppeling. Doordat de
Inspectie geen contact met ons heeft gezocht en ook niet heeft gereageerd op de brieven die wij aan
hen hebben gezonden naar aanleiding van het zwartboek en het verzoek tot onderzoek van de
gemeenten vragen wij ons sterk af of de beslissing van de Inspectie wel op objectieve argumenten
heeft plaatsgevonden.
Het feit dat de Inspectie volgend jaar een grootschalig onderzoek gaat doen naar de GI’s in
Nederland toont wat ons betreft ook aan dat er zeker wat aan de hand is maar ook dat de Inspectie
de urgentie tot onderzoek in het belang van de kinderen niet ziet. We vragen ons daarbij af of de
Inspectie, in het verlengde van JBB, wel het besef heeft met wat voor complexe materie men hier te
maken heeft en dat doorgaan op de huidige weg tot zeer verregaande ontwikkelingsbedreigingen
van de kinderen leidt. Als er zorg is om jeugdhulp dient er wat ons betreft altijd direct onderzocht te
worden. Kinderen zijn nl. afhankelijk van de maatschappij voor hulp in dergelijke situaties. Het is
jammer dat de Inspectie dat besef niet lijkt te hebben in hun besluitvorming.
De Inspectie verwijst onder andere naar een lopend onderzoek bij de Nationale Ombudsman
betreffende de casus van de schrijver. Het lijkt er hiermee op dat de Inspectie het zwartboek af doet
als één dossier. Hiermee doet de Inspectie wat ons betreft groot onrecht aan de ouders van de circa
30 dossiers die hebben meegewerkt en brengt hiermee de veiligheid van de 7 ouders die hun dossier
ter publicatie hebben vrijgegeven, en de hierbij betrokken kinderen, in gevaar. Het is al eerder
gebleken dat JBB, in casu de bestuurder, niet gediend is van kritiek en vervolgens alle
machtsmiddelen inzet om hun eigen gelijk af te dwingen variërend van intimidaties tot het nemen
van (straf)besluiten die niet door de rechter getoetst zijn. Ook weer met verregaande gevolgen voor
de betrokken kinderen.
Uit het zwartboek blijkt ons inziens dat het gaat om structurele problemen bij deze GI. In de
afgelopen weken zijn er in individuele cases meerdere uitspraken geweest bij de rechtbanken in
Breda en Den Bosch waarbij JBB van dossiers is afgehaald omdat zij niet hebben gewerkt aan de
door de rechters bevolen oplossingen of de GI de oplossingen verder uit beeld heeft laten raken.
Maar ook de Inspectie zelf heeft al aangegeven dat de klachten over JBB in het zwartboek niet
afwijken van het landelijke beeld over de klachten die over GI’s worden ingediend. Daarnaast heeft
de Inspectie in een van de dossiers die in het zwartboek stond, die van Baby Hannah, het handelen
van JBB al zeer scherp veroordeeld in hun schrijven van 21 augustus jl.
Wij roepen de gemeenten in Brabant op om gezamenlijk een grootschalig onderzoek op te gaan
zetten dan wel hun verzoek rechtstreeks te richten aan de Minister. Wat ons betreft zal dat
onderzoek nu dan ook plaatsvinden bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid of de Nationale
Ombudsman nu de Inspectie geen onderzoek wenst te doen naar de ernstige signalen die uit de
maatschappij naar voren komen. Wij roepen daarnaast de landelijke Politiek op de verantwoordelijke
Ministers naar de Tweede Kamer te roepen om uitleg te geven over dit onbegrijpelijke besluit van de
Inspectie.
De stichting HOVS, maar ook de ouders die hebben meegewerkt aan het zwartboek, blijft
beschikbaar ten behoeven van Ministerie, landelijke politiek en gemeenten om het zwartboek nader
toe te lichten en mee te werken aan een onafhankelijk onderzoek naar de misstanden bij JBB.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Voor vragen en verdere toelichting kunt u contact opnemen met Krijn ten Hove, vicevoorzitter van
de Stichting HOVS en samensteller van het zwartboek. Dit kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.