Geachte heer Ten Hove,

Uw bericht van 7 september hebben wij ontvangen en kennis van genomen.
Bijgaand ontvangt u de brief die wij als reactie naar de wethouders van Noord-Brabant hebben gestuurd.


Voor de goede orde laat ik u weten dat de heer V. Braam niet meer de voorzitter is van de Raad van Toezicht.
Per 1 juli 2018 is de nieuwe voorzitter de heer drs. G.H.M. van Loon.

Met vriendelijke groet,
René Meuwissen
bestuurder

Jeugdbescherming Brabant
Veilig Thuis Brabant Noordoost
Veilig Thuis Zuidoost-Brabant

Oude Vlijmenseweg 112,
5223 GS 's-Hertogenbosch
Postbus 1163,
5200 BE 's-Hertogenbosch
www.jeugdbeschermingbrabant.nl