Sinds 1-1-2018 is dit het schrikbarend aantal kinderen wat slachtoffer is geworden van verstoten ouders.

Als we er niets tegen doen zullen er dit jaar nog eens 1327 kinderen de dupe worden van ouderverstoting, dat zijn gemiddeld 2 kinderen per uur!

Geachte heer Ten Hove,

Uw bericht van 7 september hebben wij ontvangen en kennis van genomen.
Bijgaand ontvangt u de brief die wij als reactie naar de wethouders van Noord-Brabant hebben gestuurd.


Voor de goede orde laat ik u weten dat de heer V. Braam niet meer de voorzitter is van de Raad van Toezicht.
Per 1 juli 2018 is de nieuwe voorzitter de heer drs. G.H.M. van Loon.

Met vriendelijke groet,
René Meuwissen
bestuurder

Jeugdbescherming Brabant
Veilig Thuis Brabant Noordoost
Veilig Thuis Zuidoost-Brabant

Oude Vlijmenseweg 112,
5223 GS 's-Hertogenbosch
Postbus 1163,
5200 BE 's-Hertogenbosch
www.jeugdbeschermingbrabant.nl