Hier vindt U alle informatie van de Stichting

De Stichting

Hier vindt U alle informatie

Informatie

Hier vindt U alle persberichten

Persberichten

Hier vindt U alle downloads

Downloads

Sinds 1-1-2018 is dit het schrikbarend aantal kinderen wat slachtoffer is geworden van verstoten ouders.

Als we er niets tegen doen zullen er dit jaar nog eens 1328 kinderen de dupe worden van ouderverstoting, dat zijn gemiddeld 2 kinderen per uur!

De afgelopen jaren heb ik veel goede initiatieven van ouders op gebied van bestrijding van Ouderverstoting zien sneuvelen. Niet omdat ze niet goed waren, maar omdat social media nog niet beschikbaar was. Transparantie van het systeem en het met elkaar kunnen delen van ervaringen is enorm belangrijk om dit probleem op te kunnen lossen. Daarnaast heeft een wig binnen de psychologische wetenschap verwarring geschapen, waardoor de oplossing lang onzichtbaar is gebleven. Ons facebook forum binnen de social media heeft veel bereikt bij de instanties die er toe doen om de verandering in te zetten. 

Uit ervaring weet ik dat instanties als gemeenten, ministeries, jeugdzorg, politieke partijen, rechtspraak, onderwijsinstellingen en klinisch psychologen bij voorkeur met een officieel orgaan praten.

En dat geldt ook voor de pers: dat orgaan is er nu: welkom bij Stichting (H)erken Ouderverstoting (Stichting HOVS).

Ja, de “H” staat tussen haakjes, want we zijn er nog niet. Het klopt: ouderverstoting komt meer en meer op de kaart te staan door allerlei publicitaire acties, door veel facebook-pagina’s en mooie initiatieven, maar nog steeds ‘ Herkennen’ professionals de signalen niet. En ‘ Erkennen’ de instanties niet dat we praten over kindermishandeling.

En daar gaan we als Stichting HOVS iets aan doen. Samen! We zijn er niet voor elke individuele ouder met zijn of haar specifieke geval van Ouderverstoting. We doen dit ook niet om onze eigen case opgelost te krijgen.

Nee, we gaan voor de totaaloplossing: OVS voorkomen! Kan dat? Ja, dat kan!

We werken hard aan een blauwdruk met die totale oplossing en we zullen ervoor zorgen dat die oplossing gehoord wordt. Maar….dat kunnen we niet alleen. Dat moeten we samen doen. Jullie mogen er op vertrouwen dat wij als Stichting dit werk onbezoldigd en zonder commercieel belang doen. De statuten zijn openbaar en glashelder. We doen dit werk voor al onze kinderen en kleinkinderen die we moeten missen. En we hebben jullie steun daarbij nodig! Ga achter deze beweging staan.

Wij, als bestuur, vertegenwoordigen de verstoten vader, moeder en grootouder. En we gaan voor de goede zaak: onze kinderen. Als mijn persoonlijke FB-bericht over OVS al meer dan 4100 keer gedeeld kan worden, hoeveel meer kunnen we dan niet bereiken als we als verstoten ouders ons kenbaar maken en zeggen:  ik ben een verstoten ouder! We verenigen ons in deze stichting en we geloven in de mogelijkheid van een totale oplossing. Want we hebben een antwoord.

En ja, ik durf te dromen. Dromen geeft hoop! Mijn droom is ooit deze stichting op te kunnen heffen. Als Ouderverstoting is uitgebannen.

Met een hartelijke groet,

Arnoud, voorzitter Stichting (H)erken Ouderverstoting

 

De herkomst en de verbinding.

Komt de Stichting (H)erken Ouderverstoting (HOVS) voort uit het platform Herken Ouderverstoting? Ja, dat klopt. En daar houdt de vergelijking ook direct op. Het initiatief voor de stichting is daar ontstaan, bij een aantal mensen die met anderen, inmiddels het bestuur vormen.

De stichting HOVS is er namelijk voor alle ouders die zich op allerlei platforms in de social media over ouderverstoting hebben georganiseerd. En die zich niet konden vinden in 1 platform alleen, omdat ze zich soms ergerden aan de ongenuanceerdheid, de hardheid van de discussies op facebook. Of aan het gelijk moeten hebben omdat je onrecht is aangedaan. Als stichting spelen we het spel hard maar zuiver. Bestuursleden doen hun werk onbezoldigd en kunnen allemaal een Verklaring omtrent Gedrag overhandigen. Hetzelfde karakter ademt ook de facebookpagina van de stichting uit.

Waarom we dan een stichting zijn geworden? Zodat we namens al die ouders (en dus niet namens elke individuele ouder of namens maar 1 platform) het gesprek aan kunnen gaan met instanties. Om zo namens jullie het fenomeen Ouderverstoting bespreekbaar maken, de kennis erover kunnen vergroten vanuit het zicht punt van de ervaringsdeskundige ouder, maar zonder de (vaak terechte) boosheid. Die boosheid vertroebelt soms de kans op samenwerking. De kans op verandering.

We willen ons baseren op feiten. We willen kunnen onderbouwen waarom er veranderingen noodzakelijk zijn. En daarom is het einddoel van de stichting: pas stoppen als OVS uitgebannen is.

Niet omdat we claimen alles te weten over OVS wat er bestaat, maar omdat we elke dag leren, elke dag bovenop de ontwikkelingen zitten en zo instanties kunnen wijzen op hun verantwoordelijkheid als het gaat om het wel en wee van onze kinderen.

Met vriendelijke groeten.

Bestuur Stichting HOVS

www.stichtinghovs.nl